MI5 - Security Service

Y Gwasanaeth Diogelwch Yn Cyhoeddi Gwefan Gymraeg

Y Gwasanaeth Diogelwch (MI5) sy'n gyfrifol am amddiffyn y Deyrnas Unedig rhag bygythiadau i ddiogelwch gwladol. Mae'r wefan hon yn rhoi gwybodaeth am y Gwasanaeth Diogelwch, y bygythiadau y mae'n eu hatal, cysylltau at ffynonellau yn rhoi cyngor am ddiogelwch a manylion gyrfaoedd gyda'r Gwasanaeth.

Mae'r rhan hon o wefan y Gwasanaeth Diogelwch yn cyflwyno detholiad o dudalennau allweddol wedi'u cyfieithu i Gymraeg. I gael fersiwn lawn y wefan yn Saesneg, cliciwch yma.